Syuneci's English blog

Syuneci's English blog → Sippin' && 'Hackin'

International day of SMILE

#SyuneciBlog

:)


"S"  is for the Special ones, that sorround you
"M"is for the Mornings that you should start with it
"I"   is for you to say I am happy
"L"  is for Love that motivates you to live
"E"  is for Eternity that takes you.Smile for you, me or him. 
Smile without waiting for a reason.
Smile and be the reason to somebody's smile.
Smile and love the life you live.
Smile and live the life you love. 
Smile. 

սթարմուսը գալիսա Հայաստա՜ն

հեյ Անդրանիկը միշտ ասումա, որ Հայաստանը DIY երկիրա։ DIY, այսինքն՝ do it yourself, հայերեն՝ ինքդ արա։ պատճառն էնա, որ երբեք չի կարելի ու չպետ...